MLD Rules

YDYO/SFL

Modern Diller Bölümü/Modern Languages Department

ENG 101, Eng 102, Eng 211 ve Eng 311 dersleri/courses

 

Sağlık raporu ile ilgili önemli noktalar:

—    Sağlık raporları (veya diğer geçerli mazeret belgeleri), sınıf içi aktiviteler için sınıfın öğretmenine; arasınav ve/veya yarıyıl sonu sinavı için Modern Diller Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmelidir.

—    Sağlık raporları başka bir sağlık kuruluşundan alındıysa ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi’ne (SRM) sunulup kayıt altına alınmalıdır. Kayıt altına alınmayan raporlar kabul edilmez.

—    ODTÜ Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği’ne göre, SRM dışında bir sağlık kuruluşundan alınan raporlar, rapor bitim tarihinden sonraki ilk 3 iş günü içerisinde SRM’ye iletilmelidir.

—    Saatlik rapor/muayene kağıdı kabul edilmez.

 

Arasınav ve yarıyıl sonu sınavları ile ilgili önemli noktalar:

—    İngilizce derslerinin ara ve yarıyıl sonu sınavları Modern Diller Sınav Komitesi tarafından hazırlanır. Tüm sınıflara aynı sınav verilir.

—    Sınava geç kalan öğrencinin sınav salonuna sınavın “Dinleme” kısmı bittikten sonra girmesi gerekmektedir. “Dinleme” kısmı esnasında salonda bulunmayan öğrenci “Dinleme” sorularını cevaplayamaz; cevaplasa dahi cevaplar değerlendirmeye alınmaz.

—    Sınav sırasında sınav gözetmeninden sorularla ilgili açıklama yapması istenemez.

—    Sınav gözetmeni her sınavdan önce gerekirse kimlik denetimi yapmaya, öğrencilerin yerlerini düzenlemeye, sınav sırasında yerlerini değiştirmeye, sınavın sağlıklı geçmesi için gerekli her türlü talimatı vermeye ve uyarıyı yapmaya yetkilidir.

—    Sınav sırasında yazılı veya sözlü olarak yardımlaşmak, kopya çekmek veya çekmeye teşebbüs etmek suçtur.

—    Sınav gözetmeni sınav sırasında kopya çektiğini saptadığı öğrenciye uyarıda bulunmak zorunda değildir. Ancak uyarı yaptığı halde kopya çekmeye devam eden öğrencinin kağıdını almakla yetkilidir.

—    Kopya durumunda, kopya çeken öğrenci(ler) sınav gözetmeni tarafından Modern Diller Bölüm Başkanlığı’na bildirilir. Bölüm Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde öğrencinin sınavını geçersiz sayabilir ya da gerekli gördüğü kadar bir not azaltması yapabilir, veya bu öğrencilere ilişkin disiplin işlemi başlatabilir. (Disiplin cezalarına ilişkin bilgiler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde mevcuttur.)

—    Kurallara ve talimatlara uymayan ya da güçlük çıkaran öğrencilerin sınavını geçersiz saymak tümüyle sınav gözetmeninin yetkisindedir.

—    Sınav yerini öğrenmek öğrencinin sorumluluğundadır. Sınav tarihi, saati ve yeri Modern Diller internet sayfasında ve S binası 1. kattaki Bölüm panosunda, sınavdan bir kaç gün önce duyurulur.

—    Engeli nedeniyle sınavın bir kısmından muaf olması gereken öğrencinin dönem başında durumunu gösterir belgeyle Modern Diller Bölüm Başkanlığı’na başvurması gerekmektedir.

 

 

Telafi Sınavları (arasınav ve yarıyıl sonu sınavları) ile ilgili önemli noktalar:

—    Ara sınav ve Yarıyıl sonu telafi sınavları Bölüm Başkanlığı tarafından verilir. Öğretim elemanlarının ayrıca arasınav ve yarıyıl sonu sınavı telafisi verme yetkisi yoktur.

—    Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinde açılan derslerin telafi sınavları sınav tarihini takip eden 7-10 gün içerisinde yapılmaktadır.

—    Geçerli bir mazeret belgesi olmayan öğrenciler telafi sınavına kabul edilmezler.

—    Telafi sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin aşağıdaki belgelerden biri ile Modern Diller Bölüm Başkanlığı’na telafi sınavı tarihinden en geç 1 gün önce başvurması gerekmektedir:

-     ODTÜ SRM’den alınmış veya SRM tarafından onaylanmış geçerli bir sağlık raporu.

-     (Öğrencinin iki sınavı aynı gün ve saatte ise) Diğer dersin öğretmeninden çakışmayı belirten imzalı bir belge.

-     (Öğrenci ODTÜ’yü temsilen bir organizasyonda görevli ve/veya katılımcı ise) Rektörlük’ten/ÖİDB’den/İlgili organizasyondan öğrencinin sınav günü ve saatinde organizasyonda olduğunu belirtir resmi belge.

—    Telafi sınavlarına ait gün, yer ve saat bilgileri Modern Diller Bölümü websitesinden duyurulmaktadır. Duyuruları takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

—    Telafi sınavlarının telafisi yoktur.

—    Yaz okulunda açılan İngilizce derslerinin arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarının telafisi yoktur.

 

Burada belirtilmemiş diğer detaylar ilgili dersin Course Outline’nında yazmaktadır. Course Outline dersin öğretmeni tarafından dönem başında dağıtılmaktadır. Ayrıca Modern Diller websitesi üzerinde de bulunmaktadır.

-  Refer tohttp://oidb.metu.edu.tr/en/middle-east-technical-university-rules-and-regulations-governing-undergraduate-studies-theturkish-vefor general rules and applications and Course Outlines on www.mld.metu.edu.tr or distributed by your instructor.